Hoe u gipsplaatmodder sneller kunt drogen + hoe lang het duurt • Repareer het en maak het af (2023)

Is er een manier waarop je de snelheid waarmee gipsplaatmodder uithardt tijdens het afwerken van gipsplaten kunt verhogen? De meeste mensen realiseren zich niet dat een van de belangrijkste aspecten van de installatie van gipsplaat is om het mengsel 2-3 dagen of minimaal 24 uur te laten uitharden. Hoe langzamer u de modder van uw gipsplaat laat luchten, hoe beter deze zal zijn in het omgaan met eventuele stoten of krassen die in de toekomst kunnen optreden.

De beste manier om gipsplaatmodder sneller te drogen is door een luchtontvochtiger in de kamer te laten draaien om de vochtigheid in de atmosfeer te verminderen. U kunt ook een hete voegmassa gebruiken voor uw toepassingen, dunnere lagen aanbrengen of een droogpistool gebruiken om de uithardingstijd van uw gipsplaatmassa te verkorten.

Hoe lang duurt het drogen van gipsplaatmodder?

Het duurt ongeveer 24 uur om een ​​laag gipsplaatmodder te drogen als de temperatuur ongeveer 22°C is en de luchtvochtigheid 70% of lager. De uithardingstijd varieert afhankelijk van de dikte van de voegmassa, de diepte van aanbrengen, de vochtigheidsgraad en de temperatuur. Laat de modder altijd drogen voordat u een nieuwe laag aanbrengt.

Als vuistregel geldt dat eEen zeer laag gipsplaatmodder moet minimaal 24 uur uitharden voordat u gaat schuren, schilderen of aanbrengenying devolgende jas. Als u een snellere uitharding wensttijd,gebruiksetting compound in plaats van gewone joint compoundomdat het afhankelijk van het type binnen 5 minuten na het aanbrengen kan drogen.

Vermijd ten koste van alles het schilderen over natte gipsplaatmodder, omdat dit de krimp van de voegmassa kan vergroten. Gelukkig zijn er een paar manieren waarop je de droogtijd tot de helft kunt verkorten, zoals ik in het volgende gedeelte heb besproken.

Hoe gipsplaatmodder sneller te drogen

Hoe u gipsplaatmodder sneller kunt drogen + hoe lang het duurt • Repareer het en maak het af (1)

Het kan behoorlijk lang duren voordat uw voegmassa is uitgehard, vooral als u meerdere lagen aanbrengt. Het type compound kan ook bepalen hoe lang het duurt voordat het veilig is om de volgende laag aan te brengen. Het goede is dat er een paar hacks zijn die je kunt proberen om de modder sneller te laten genezen.

Hier leest u hoe u gipsplaatmodder sneller kunt drogen:

1.ToepassenlechtChaver(dunne lagen)

Lichtere lagen voegmassa drogen sneller dan dikkere toepassingen. Breng dunne lagen aan die zorgen voor een betere ventilatie en snellere droogtijden. De eerste laag moet doorgaans de dikste zijn en moet daarom minimaal 24 uur drogen. Volgende lagen kunnen vervolgens worden uitgedund als het uw doel is om de voegmassa sneller te drogen.

Houd er rekening mee dat door het mengsel met minder water te mengen en latexprimer of lijm te gebruiken in plaats van het voegmiddel op de voegen, de droogtijden kunnen worden teruggebracht van meer dan 30 uur voor sommige soorten modder tot ongeveer 12 uur.

2. Laat een luchtontvochtiger in de kamer draaien

Omdat gipsplaatmodder vocht bevat, zal het gedurende ten minste 10 uur laten draaien van een luchtontvochtiger in huis de droogtijd aanzienlijk verkorten. Het optimale relatieve vochtigheidsbereik voor het uitharden van gipsplaatmodder is 20-40%.

Als u geen luchtontvochtiger heeft, kunt u de kamer een paar dagen van tevoren voorbereiden op modder door ventilatoren te installeren om de luchtcirculatie te verbeteren. De door de ventilatoren gegenereerde bries zal de luchtvochtigheid verlagen.

Wees voorzichtig bij het gebruik van kunstmatige of natuurlijke wind (ramen openen) om betere ventilatie te creëren voor een snellere uitharding van gipsplaatmodder. Dergelijke krachtig geblazen lucht kan in combinatie met lage temperaturen ervoor zorgen dat de voegmassa vóór het uitharden bevriest. Het schilderen van gedeeltelijk bevroren voegen kan leiden tot structurele problemen zoalsuitpuilende gipsplaatpanelenna een tijdje.

3.GebruikHotJzalfComp

Hete gipsplaatmodder is een poeder dat met water wordt gemengd om een ​​voegmassa te vormen die binnen 20-60 minuten uithardt. Dit is een snelle droogtijd, aangezien modder voor gipsplaten tot 24 uur nodig heeft om te drogen.

Het nadeel van zo’n extreem snelle uithardingstijd is dat er niet veel ruimte overblijft voor foutcorrectie.

Omdat je niet wilt dat de hete modder opdroogt voordat je het aanbrengt, meng je er gaandeweg een klein beetje van in je modderpan. Als u klaar bent met het aanbrengen, wast u ten slotte uw modderpan om te voorkomen dat er resterende hete modder op blijft zitten.

4. Met behulp van een droogpistool

Een droogpistool is een apparaat dat het droogproces helpt versnellen door elektrische warmte op oppervlakken te richten.

Om het te laten werken, heb je voegmassa nodig in je tapemes of -roller en breng je dit spaarzaam aan op het oppervlak van één kant van de tapelijn. Als er meerdere gipsplaatpanelen om een ​​hoek staan, bedek elk paneel dan met modder voordat de droogpistolen de tijd hebben om af te koelen.

Eenmaal aangebracht op beide zijden van de getapete voegen, richt u het verwarmingsmondstuk op het gebied totdat de gewenste temperatuur is bereikt. Dit kan 30 seconden tot 60 minuten duren, afhankelijk van de grootte en vorm van de kamer.

Als u eenmaal tevreden bent met het resultaat, trekt u de randen weer terug, zoals bij traditionele methoden, maar gebruikt u deze keer een ventilator, indien beschikbaar, om de lucht gelijkmatig door de kamer te laten circuleren, anders kunt u de muur gewoon op natuurlijke wijze laten uitdrogen.

5. Schuur elke laag goed voordat u een nieuwe laag aanbrengt

Schuur elk zand voordat u een nieuwe laag modder aanbrengt. Dit zal ervoor zorgen dat de gipsplaat in de toekomst beter bestand is tegen stoten en krassen, terwijl ook de droogtijd wordt versneld, omdat door het schuren luchtzakken worden gladgestreken die waterdamp uit het uithardingsmiddel vasthouden.

Op welke temperatuur moet gipsplaatmodder drogen?

De voegmassa droogt het snelst wanneer de kamertemperatuur tussen 65°F en 80°F ligt. Vermijd het modderen van uw gipsplaat als het te koud is, omdat het veel langer dan 24 uur nodig heeft om uit te harden, wat tot structurele problemen kan leiden. Gipsplaatmodder die te lang nat blijft, verzacht de randen van de panelen.

Hoe u gipsplaatmodder sneller kunt drogen + hoe lang het duurt • Repareer het en maak het af (2)

Als u bij koud weer gipsplaatplaten installeert, moet u een kunstmatig verwarmingssysteem installeren om de juiste kamertemperatuur voor het modderproces in te stellen. Zorg er echter voor dat de kamer niet oververhit raakt, aangezien temperaturen boven de 95 graden Fahrenheit de volgende problemen kunnen veroorzaken:

  • Door de hoge temperaturen zal het vochtgehalte in de gipskristallen verdampen, waardoor schade aan de structurele kern van de platen ontstaat.
  • Slecht hechtvermogen van voegband op het oppervlak van de gipsplaatpanelen.
  • Overmatige krimp van de voegmassa als gevolg van de veel te snelle uitharding van de gipsplaatmodder. Sommigegipsplaattoepassingen zullen beginnen af ​​te brokkelenlater hierdoor.

In het licht van de bovenstaande voorzorgsmaatregelen, wilt u wellicht de juiste technieken voor kamerverwarming volgen bij het aanbrengen van modder in winterweer. Om te beginnen, eenvermijd het installeren van ruimteverwarmers die rechtstreeks naar de gipsplaat zijn gericht.

In aanvulling,verwarm de kamer en het gipsplaatoppervlak dat u afwerkttot een temperatuur van niet minder dan 50 graden Fahrenheit gedurende twee dagen voorafgaand aan het modderen. Een dergelijke oppervlaktevoorbereiding zorgt voor een snellere droogtijd.

Derde,acclimatiseren van de verbindingaan de temperatuuromstandigheden van het werkoppervlak door het vóór het aanbrengen ten minste 48 uur in de kamer te laten staan.

Zorg er ten slotte voor dat u bij gebruik van verwarmingstoestellen op brandstof voor extra luchtcirculatie zorgt. Dat komt omdat er bij het gebruik van dit soort verwarmingstoestellen veel waterdamp in de lucht vrijkomt tijdens de verbranding. Omdat een hoge luchtvochtigheid de uithardingssnelheid van gipsplaatmodder vertraagt, neutraliseert extra luchtcirculatie de stijging van de relatieve vochtigheid.

Opmerking:Het is belangrijk om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen wanneer u tijdelijke kunstmatige verwarmingstoestellen gebruikt om uw gipsplaatoppervlak te verwarmen ter voorbereiding op modder. Je wilt geen brand veroorzaken.

Hoe weet u of de voegmassa droog is?

Het kan misleidend zijn om te vertrouwen op de richtlijnen van de fabrikant om te bepalen of de voegmassa droog genoeg is om overschilderd te worden, omdat de droogsnelheid varieert afhankelijk van verschillende locatiefactoren. Om nauwkeurig te bepalen of de modder van uw gipsplaat is uitgehard, voelt u deze met uw handpalmen.

Als het koud en klam aanvoelt, is het nog steeds nat. Natte voegmassa heeft ook vlekken die donkerder zijn dan de schaduw aan de randen

Kan ik voegpasta drogen met een föhn?

U kunt een föhn gebruiken om het drogen van gipsplaatmodder te versnellen. Deze techniek is het meest effectief bij het drogen van dunne lagen voegmassa. Het gebruik van een föhn zal de droogsnelheid van dikkere lagen niet significant verbeteren. Een goed alternatief voor een föhn is een warmtepistool.

De haardroger verhoogt niet alleen de temperatuur van de muur waarop hij gericht is, maar helpt ook de luchtvochtigheid te verlagen door lucht te blazen voor een betere circulatie.

Een groot nadeel van het gebruik van een haardroger is echter dat deze rechtstreeks op het beoogde gebied wordt aangebracht, waardoor de voegmassa te veel kan krimpen en barsten kan veroorzaken, waardoor u gedwongen wordt te repareren door extra lagen aan te brengen.

Opmerking:Als u met deze methode de uithardingstijd van gipsplaatmodder wilt versnellen, mag u uw föhn niet onbeheerd laten staan, omdat dit onveilig is. Hoewel een snellere droging van gipsplaatmodder de tijdlijn van afwerkingsprojecten verkort, zal het op natuurlijke wijze laten uitharden van de voegmassa de beste resultaten opleveren.

Referenties

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated: 08/20/2023

Views: 6013

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.