DailyMed - CIALIST - tadalafil tablet, filmomhuld (2023)

Patiënt informatie

CIALIS®(Zie-AL-iss)

(tadalafil) tabletten

Lees deze belangrijke informatie voordat u CIALIS gaat gebruiken en elke keer dat u een nieuwe vulling krijgt. Mogelijk is er nieuwe informatie. Misschien vindt u het ook nuttig om deze informatie met uw partner te delen. Deze informatie vervangt niet het gesprek met uw zorgverlener. U en uw zorgverlener moeten over CIALIS praten wanneer u het begint te gebruiken en bij regelmatige controles. Als u de informatie niet begrijpt of vragen heeft, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat is de belangrijkste informatie die ik moet weten over CIALIS?

CIALIS kan ervoor zorgen dat uw bloeddruk plotseling daalt tot een onveilig niveau als het samen met bepaalde andere geneesmiddelen wordt ingenomen.U kunt duizelig worden, flauwvallen of een hartaanval of beroerte krijgen. Gebruik CIALIS nooit met nitraat- of guanylaatcyclase-stimulatorgeneesmiddelen.

Gebruik CIALIS niet als uneem medicijnen die 'nitraten' worden genoemd.Nitraten worden vaak gebruikt om angina te behandelen. Angina pectoris is een symptoom van een hartaandoening en kan pijn in uw borst, kaak of arm veroorzaken.

 • Geneesmiddelen die nitraten worden genoemd, omvatten nitroglycerine dat wordt aangetroffen in tabletten, sprays, zalven, pasta's of pleisters. Nitraten komen ook voor in andere geneesmiddelen zoals isosorbidedinitraat of isosorbidemononitraat. Sommige recreatieve drugs die "poppers" worden genoemd, bevatten ook nitraten, zoals amylnitriet en butylnitriet.

Gebruik CIALIS niet als u geneesmiddelen gebruikt die guanylaatcyclase-stimulatoren worden genoemd, waaronder:

 • Riociguat (Adempas®) een geneesmiddel dat pulmonale arteriële hypertensie en chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie behandelt.

Vraag uw zorgverlener of apotheker als u niet zeker weet of een van uw geneesmiddelen nitraten of guanylaatcyclase-stimulatoren zijn, zoals riociguat.

(ZienWie mag CIALIS niet gebruiken?)

Vertel al uw zorgverleners dat u CIALIS gebruikt. Als u spoedeisende medische zorg nodig heeft voor een hartprobleem, is het belangrijk dat uw zorgverlener weet wanneer u CIALIS voor het laatst heeft gebruikt.

Na inname van een enkele tablet blijft een deel van de werkzame stof van CIALIS langer dan 2 dagen in uw lichaam achter.De werkzame stof kan langer aanwezig blijven als u problemen heeft met uw nieren of lever, of als u bepaalde andere medicijnen gebruikt (zie rubriek 4.8).Kunnen andere medicijnen CIALIS beïnvloeden?).

Stop met seksuele activiteit en roep onmiddellijk medische hulp in als u symptomen krijgt zoals pijn op de borst, duizeligheid of misselijkheid tijdens seks. Seksuele activiteit kan uw hart extra belasten, vooral als uw hart al zwak is door een hartaanval of een hartaandoening.

Zie ookWat zijn de mogelijke bijwerkingen van CIALIS?

Wat is CIALIS?

CIALIS is een receptgeneesmiddel dat via de mond wordt ingenomen voor de behandeling van:

 • mannen met erectiestoornissen (ED)
 • mannen met symptomen van goedaardige prostaathyperplasie (BPH)
 • mannen met zowel ED als BPH

CIALIS voor de behandeling van ED

ED is een aandoening waarbij de penis zich niet met voldoende bloed vult om uit te harden en uit te zetten wanneer een man seksueel opgewonden is of wanneer hij geen erectie kan houden. Een man die moeite heeft met het krijgen of behouden van een erectie, moet zijn zorgverlener om hulp vragen als hij last heeft van de aandoening. CIALIS helpt de bloedtoevoer naar de penis te verhogen en kan mannen met ED helpen een erectie te krijgen en te behouden die bevredigend is voor seksuele activiteit. Zodra een man klaar is met seksuele activiteit, neemt de bloedtoevoer naar zijn penis af en verdwijnt zijn erectie.

Er is enige vorm van seksuele stimulatie nodig om een ​​erectie te krijgen met CIALIS.

CIALIS doet niet:

 • genezen ED
 • het seksuele verlangen van een man vergroten
 • een man of zijn partner beschermen tegen seksueel overdraagbare aandoeningen, waaronder HIV. Praat met uw zorgverlener over manieren om u te beschermen tegen seksueel overdraagbare aandoeningen.
 • dienen als een mannelijke vorm van anticonceptie

CIALIS is alleen voor mannen ouder dan 18 jaar, inclusief mannen met diabetes of die een prostatectomie hebben ondergaan.

CIALIS voor de behandeling van symptomen van BPH

BPH is een aandoening die bij mannen voorkomt, waarbij de prostaatklier vergroot wordt, wat plasklachten kan veroorzaken.

CIALIS voor de behandeling van ED en symptomen van BPH

ED en symptomen van BPH kunnen bij dezelfde persoon en op hetzelfde moment voorkomen. Mannen die zowel ED als symptomen van BPH hebben, kunnen CIALIS gebruiken voor de behandeling van beide aandoeningen.

CIALIS is niet voor vrouwen of kinderen.

CIALIS mag alleen worden gebruikt onder toezicht van een zorgverlener.

Wie mag CIALIS niet gebruiken?

Neem CIALIS niet in als u:

 • neem medicijnen die 'nitraten' worden genoemd.
 • gebruik recreatieve drugs die "poppers" worden genoemd, zoals amylnitriet en butylnitriet. (ZienWat is de belangrijkste informatie die ik moet weten over CIALIS?)
 • neem medicijnen die guanylaatcyclase-stimulatoren worden genoemd, zoals riociguat.
 • allergisch bent voor CIALIS of ADCIRCA®, of een van de ingrediënten.Zie het einde van deze bijsluiter voor een volledige lijst van ingrediënten in CIALIS. Symptomen van een allergische reactie kunnen zijn:
  • uitslag
  • netelroos
  • zwelling van de lippen, tong of keel
  • moeite met ademhalen of slikken

Bel uw zorgverlener of zoek meteen hulp als u een van de hierboven genoemde symptomen van een allergische reactie heeft.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik CIALIS inneem?

CIALIS is niet geschikt voor iedereen.Alleen uw zorgverlener en u kunnen beslissen of CIALIS geschikt voor u is.Vertel uw zorgverlener voordat u CIALIS inneemt over al uw medische problemen, ook als u:

 • hartproblemen hebbenzoals angina pectoris, hartfalen, onregelmatige hartslag of een hartaanval hebben gehad. Vraag uw zorgverlener of het veilig voor u is om seksuele activiteit te hebben. U mag CIALIS niet gebruiken als uw zorgverlener u heeft gezegd geen seksuele activiteit te hebben vanwege uw gezondheidsproblemen.
 • pulmonale hypertensie hebben
 • een lage bloeddruk heeft ofeen hoge bloeddruk heeft die niet onder controle is
 • een beroerte hebben gehad
 • leverproblemen hebben
 • nierproblemen heeft of dialyse nodig heeft
 • retinitis pigmentosa hebben,een zeldzame genetische (komt in families voor) oogziekte
 • ooit een ernstig verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad, waaronder een aandoening die NAION wordt genoemd
 • maagzweren hebben
 • een bloedingsprobleem heeft
 • een misvormde penisvorm hebbenof de ziekte van Peyronie
 • een erectie heeft gehad die langer dan 4 uur heeft geduurd
 • bloedcelproblemen hebbenzoals sikkelcelanemie, multipel myeloom of leukemie

Kunnen andere medicijnen CIALIS beïnvloeden?

Vertel uw zorgverlener over alle medicijnen die u gebruikt, inclusief receptgeneesmiddelen en medicijnen zonder recept, vitamines en kruidensupplementen. CIALIS en andere geneesmiddelen kunnen elkaar beïnvloeden. Neem altijd contact op met uw zorgverlener voordat u medicijnen start of stopt. Vertel het uw zorgverlener vooral als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt*:

 • geneesmiddelen die nitraten worden genoemd (zieWat is de belangrijkste informatie die ik moet weten over CIALIS?)
 • geneesmiddelen die guanylaatcyclase-stimulatoren worden genoemd, zoals riociguat (Adempas®), gebruikt om pulmonale hypertensie te behandelen
 • geneesmiddelen die alfablokkers worden genoemd. Deze omvatten Hytrine®(terazosine HCl), Flomax®(tamsulosine HCl), Cardura®(doxazosinemesylaat), Minipress®(prazosine HCl), Uroxatral®(alfuzosine HCl), Jalyn®(dutasteride en tamsulosine HCl) of Rapaflo®(silodosine). Alfablokkers worden soms voorgeschreven bij prostaatproblemen of hoge bloeddruk. Als CIALIS samen met bepaalde alfablokkers wordt ingenomen, kan uw bloeddruk plotseling dalen. U kunt duizelig worden of flauwvallen.
 • andere geneesmiddelen om hoge bloeddruk (hypertensie) te behandelen
 • geneesmiddelen die hiv-proteaseremmers worden genoemd, zoals ritonavir (Norvir®, Kaletra®)
 • sommige soorten orale antischimmelmiddelen zoals ketoconazol (Nizoral®), itraconazol (Sporanox®)
 • sommige soorten antibiotica zoals claritromycine (Biaxin®), telithromycine (Ketek®), erythromycine (er zijn verschillende merknamen. Raadpleeg uw zorgverlener om te bepalen of u dit geneesmiddel gebruikt).
 • andere medicijnen of behandelingen voor ED.
 • CIALIS wordt ook op de markt gebracht als ADCIRCA voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie. Neem niet zowel CIALIS als ADCIRCA in. Gebruik geen sildenafilcitraat (Revatio®) met CIALIS.

Hoe moet ik CIALIS gebruiken?

 • Neem CIALIS precies zoals uw zorgverlener het voorschrijft. Uw zorgverlener zal de dosis voorschrijven die voor u geschikt is.
 • Sommige mannen kunnen slechts een lage dosis CIALIS innemen of moeten het minder vaak innemen vanwege medische aandoeningen of medicijnen die ze gebruiken.
 • Verander uw dosis of de manier waarop u CIALIS inneemt niet zonder met uw zorgverlener te overleggen. Uw zorgverlener kan uw dosis verlagen of verhogen, afhankelijk van hoe uw lichaam reageert op CIALIS en uw gezondheidstoestand.
 • CIALIS kan met of zonder maaltijden worden ingenomen.
 • Als u te veel CIALIS heeft ingenomen, bel dan onmiddellijk uw zorgverlener of de spoedeisende hulp.

Hoe moet ik CIALIS gebruiken voor symptomen van BPH?

Voor symptomen van BPH wordt CIALIS eenmaal daags ingenomen.

 • Neem CIALIS niet vaker dan één keer per dag in.
 • Neem elke dag één CIALIS-tablet op ongeveer hetzelfde tijdstip van de dag.
 • Als u een dosis bent vergeten, kunt u deze alsnog innemen wanneer u eraan denkt, maar neem niet meer dan één dosis per dag in.

Hoe moet ik CIALIS gebruiken voor ED?

Voor erectiestoornissen zijn er twee manieren om CIALIS in te nemen: voor gebruik naar behoefte OF voor eenmaal daags gebruik.

CIALIS voor gebruik indien nodig:

 • Neem CIALIS niet vaker dan één keer per dag in.
 • Neem één tablet CIALIS voordat u seksuele activiteit verwacht. U kunt mogelijk seksuele activiteit hebben 30 minuten na inname van CIALIS en tot 36 uur na inname. U en uw zorgverlener moeten hiermee rekening houden bij het beslissen wanneer u CIALIS vóór seksuele activiteit moet gebruiken. Er is enige vorm van seksuele stimulatie nodig om een ​​erectie te krijgen met CIALIS.
 • Uw zorgverlener kan uw dosis CIALIS wijzigen, afhankelijk van hoe u op het geneesmiddel reageert en van uw gezondheidstoestand.

OF

CIALIS voor eenmaal daags gebruik is een lagere dosis die u elke dag inneemt.

 • Neem CIALIS niet vaker dan één keer per dag in.
 • Neem elke dag één CIALIS-tablet op ongeveer hetzelfde tijdstip van de dag. U kunt op elk moment tussen de doses seksuele activiteit proberen.
 • Als u een dosis bent vergeten, kunt u deze alsnog innemen wanneer u eraan denkt, maar neem niet meer dan één dosis per dag in.
 • Er is enige vorm van seksuele stimulatie nodig om een ​​erectie te krijgen met CIALIS.
 • Uw zorgverlener kan uw dosis CIALIS wijzigen, afhankelijk van hoe u op het geneesmiddel reageert en van uw gezondheidstoestand.

Hoe moet ik CIALIS gebruiken voor zowel ED als de symptomen van BPH?

Voor zowel ED als de symptomen van BPH wordt CIALIS eenmaal daags ingenomen.

 • Neem CIALIS niet vaker dan één keer per dag in.
 • Neem elke dag één CIALIS-tablet op ongeveer hetzelfde tijdstip van de dag. U kunt op elk moment tussen de doses seksuele activiteit proberen.
 • Als u een dosis bent vergeten, kunt u deze alsnog innemen wanneer u eraan denkt, maar neem niet meer dan één dosis per dag in.
 • Er is enige vorm van seksuele stimulatie nodig om een ​​erectie te krijgen met CIALIS.

Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van CIALIS?

 • Gebruik geen andere ED-geneesmiddelen of ED-behandelingen terwijl u CIALIS gebruikt.
 • Drink niet te veel alcohol als u CIALIS gebruikt (bijvoorbeeld 5 glazen wijn of 5 shots whisky). Te veel alcohol drinken kan de kans vergroten dat u hoofdpijn of duizeligheid krijgt, uw hartslag verhoogt of uw bloeddruk verlaagt.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van CIALIS?

ZienWat is de belangrijkste informatie die ik moet weten over CIALIS?

De meest voorkomende bijwerkingen van CIALIS zijn:hoofdpijn, indigestie, rugpijn, spierpijn, blozen en verstopte neus of loopneus. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na een paar uur. Mannen die rugpijn en spierpijn krijgen, krijgen dit meestal 12 tot 24 uur na inname van CIALIS. Rugpijn en spierpijn verdwijnen meestal binnen 2 dagen.

Bel uw zorgverlener als u een bijwerking krijgt waar u last van heeft of die niet overgaat.

Soms voorkomende bijwerkingen zijn:

Een erectie die maar niet weggaat (priapisme). Als u een erectie krijgt die langer dan 4 uur aanhoudt, roep dan onmiddellijk medische hulp in. Priapisme moet zo snel mogelijk worden behandeld, anders kan er blijvende schade aan uw penis ontstaan, waaronder het onvermogen om erecties te krijgen.

Kleurwaarnemingsveranderingen, zoals het zien van een blauwe tint (schaduw) voor objecten of moeite hebben om het verschil te zien tussen de kleuren blauw en groen.

In zeldzame gevallen meldden mannen die PDE5-remmers gebruikten (geneesmiddelen voor orale erectiestoornissen, waaronder CIALIS) een plotselinge vermindering of verlies van gezichtsvermogen in een of beide ogen. Het is onzeker of PDE5-remmers direct het gezichtsverlies veroorzaken. Als u een plotselinge vermindering of verlies van gezichtsvermogen ervaart, stop dan met het gebruik van PDE5-remmers, waaronder CIALIS, en bel onmiddellijk een zorgverlener.

Plotseling verlies of verminderd gehoor, soms met oorsuizen en duizeligheid, is zelden gemeld bij mensen die PDE5-remmers gebruiken, waaronder CIALIS. Het is niet mogelijk vast te stellen of deze voorvallen rechtstreeks verband houden met de PDE5-remmers, met andere ziekten of medicijnen, met andere factoren of met een combinatie van factoren. Als u deze symptomen ervaart, stop dan met het gebruik van CIALIS en neem onmiddellijk contact op met een zorgverlener.

Dit zijn niet alle mogelijke bijwerkingen van CIALIS. Vraag voor meer informatie uw zorgverlener of apotheker.

Hoe moet ik CIALIS bewaren?

Bewaar CIALIS bij kamertemperatuur tussen 15° en 30°C (59° en 86° F).

Houd CIALIS en alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.

Algemene informatie over CIALIS:

Geneesmiddelen worden soms voorgeschreven voor andere aandoeningen dan beschreven in patiëntenbijsluiters. Gebruik CIALIS niet voor een aandoening waarvoor het niet is voorgeschreven. Geef CIALIS niet aan andere mensen, ook niet als zij dezelfde symptomen hebben als u. Het kan hen schaden.

Dit is een samenvatting van de belangrijkste informatie over CIALIS. Als u meer informatie wilt, overleg dan met uw zorgverlener. U kunt uw zorgverlener of apotheker om informatie vragen over CIALIS die is geschreven voor zorgverleners. Voor meer informatie kunt u ook terechtwww.cialis.comof bel 1-877-CIALIS1(1-877-242-5471).

Wat zijn de ingrediënten in CIALIS?

Actief bestanddeel: tadalafil

Inactieve ingrediënten: croscarmellosenatrium, hydroxypropylcellulose, hypromellose, ijzeroxide, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat, microkristallijne cellulose, natriumlaurylsulfaat, talk, titaandioxide en triacetine.

Deze patiënteninformatie is goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration

Alleen Rx

CIALIS®(tadalafil) is een geregistreerd handelsmerk van Eli Lilly and Company.

*De vermelde merken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars en zijn geen handelsmerken van Eli Lilly and Company. De makers van deze merken zijn niet gelieerd aan en onderschrijven Eli Lilly and Company of zijn producten niet.

Herzieningsdatum: 05/2017

Op de markt gebracht door: Lilly USA, LLC
Indianapolis, IN 46285, VS

www.cialis.com

Auteursrecht © 2003, 2017, Eli Lilly and Company. Alle rechten voorbehouden.

CLS-0002-PPI-20170505

FAQs

How do I get the best results from tadalafil? ›

For erectile dysfunction, take 1 tablet at least 30 minutes before you want to have sex. If you are taking tadalafil for prostate enlargement, you can take your tablet in the morning or evening, but it's best to take it at the same time each day.

Why can't I get hard with Cialis? ›

Using them incorrectly — having the wrong dosage or not following instructions — can cause Cialis not to work. Cialis might also fail if your ED is related to psychological issues — performance anxiety, intimacy issues, low self-confidence and depression can all affect your erections.

Can I take tadalafil 20 mg two days in a row? ›

The maximum dose of Cialis that can be taken in a day is 20 mg. You should not take Cialis more than once a day. In clinical trials, Cialis helped people with ED symptoms for up to 36 hours after their dose. So if you're taking the medication only as needed, you shouldn't have to take it every day.

Does tadalafil work as well as Cialis? ›

Generic Cialis, or Tadalafil, is the same as Cialis in terms of its active ingredient (tadalafil), its effectiveness and side effects. The difference you may see is in the cost, with generic medicines tending to be less expensive.

What enhances the effects of tadalafil? ›

Although there are no specific interaction studies, other CYP3A4 inhibitors, such as erythromycin, itraconazole, and grapefruit juice may also increase the exposure levels of tadalafil [10, 11].

When is tadalafil at its peak? ›

52% of patients can have successful sexual intercourse within 30 minutes of taking tadalafil. After 2 hours, the maximum concentration of the drug is in the bloodstream.

What can I take to enhance Cialis? ›

When combined with grapefruit, this effect can cause a serious increase in blood flow around the body, especially when combined with nitrates. This is because grapefruit can increase the amount of Cialis in your body.

Why is my 20mg tadalafil not working? ›

If tadalafil does not work for you, it may be because: you have not waited long enough after taking it before trying to have sex. you have waited too long after taking it to have sex. the dose is not high enough.

What happens if 20mg Cialis doesn't work? ›

If Cialis no longer works, a number of other effective treatment options are available. Penile injection therapy for erectile dysfunction with Trimix injections or prostaglandin injections offers a reliable and effective option for the treatment of ED in many men.

What is the strongest tadalafil? ›

Cialis, a brand-name version of tadalafil, is available by prescription in tablet form in four strengths:
 • 2.5 mg.
 • 5 mg.
 • 10 mg.
 • 20 mg.

How to take Cialis for maximum effect? ›

Cialis is taken orally before sexual activity, not more than once daily. Cialis may be taken with or without food. In some patients, the dose strength and maximum frequency of use may be adjusted. For more detailed information consult with your health care provider.

Can you take 40 mg of tadalafil? ›

by Drugs.com

The maximum recommended dose of Cialis is 20mg daily. Increasing the dose to 40mg might just increase the intensity of side effects and may not actually deal with the erectile dysfunction problem.

Is there something better than tadalafil? ›

Vardenafil (Levitra) is more selective than sildenafil and tadalafil (Cialis) to PDE5, which again means a lower dose is needed with potentially less side effects.

What is the difference between daily Cialis and regular Cialis? ›

Cialis Daily enables an erection in men who suffer from ED, and is designed to allow for spontaneous sex. When you take it every day, you should be able to get erections and have sex whenever you want to. Cialis enables an erection in men with ED but it is designed for one-off use.

Is it better to take Cialis daily or as needed? ›

Because daily-use Cialis is taken at a lower dosage than as-needed CIalis, you may have a reduced risk of experiencing side effects from your medication. Many side effects are less common when Cialis is used daily.

Is daily tadalafil more effective? ›

The majority of studies compared daily dosing of 5 mg tadalafil with on-demand dosing of 10 to 20 mg for a duration of 12 weeks in more than 740 patients. The authors found daily tadalafil was slightly more efficacious than on-demand dosing. Furthermore, longer treatment resulted in better erectile outcomes.

What not to do when taking tadalafil? ›

Do not eat grapefruit or drink grapefruit juice while you are using this medicine. Grapefruit and grapefruit juice may change the amount of this medicine that is absorbed in the body. Do not take other medicines unless they have been discussed with your doctor.

Does tadalafil have to build up in your system? ›

As-needed medication will typically be prescribed either as a 10 or 20 mg dosage, whereas a daily dose will be a fraction of that—typically between 2.5 mg and 5 mg. This is because taking the drug daily will allow it to build up in your system—you don't need to drop it all into the mixture at the same time.

Does tadalafil make harder? ›

By controlling the enzyme, tadalafil helps to maintain an erection after the penis is stroked by increasing blood flow to the penis. Without physical action to the penis, such as that occurring during sexual intercourse, tadalafil will not work to cause an erection.

How many hours does tadalafil last? ›

Tadalafil 20 mg how long does it last? While other PDE5 inhibitors usually need to be taken within a specific window prior to anticipated sexual activity, Tadalafil is effective for a longer period of time. The effects of Tadalafil can be seen for 24 to 36 hours. In some cases, Tadalafil can last up to 72 hours.

Does caffeine help Cialis? ›

Coffee and other sources of caffeine are not known to interact with Cialis. It should be safe to consume coffee and caffeine while taking this drug. According to one study , consuming caffeine may lower the risk of erectile dysfunction (ED).

Can you build a tolerance to tadalafil? ›

Tadalafil has a half‐life of 17.5 hours. In patients taking tadalafil more frequently than every 3–4 days, sustained plasma levels of tadalafil will be present and may be associated with an increased risk of tolerance.

Is tadalafil 20 mg better than tadalafil 10 mg? ›

One 10mg tablet is normally a sufficient amount of Tadalafil to treat erectile dysfunction for up to 36 hours, but for some men, it just isn't enough. For a number of reasons, an ED sufferer might need a higher strength, and that's when 20mg Tadalafil tablets can be prescribed.

Is 20 mg of Cialis daily too much? ›

The maximum recommended dosage of Cialis is 20 mg once per day. Taking a dose of Cialis that's higher than recommended could increase your risk for side effects. These can include serious side effects such as drops in blood pressure or priapism (a painful erection that won't go away).

Will 20mg Cialis make you harder? ›

According to clinical trials, a single 20mg dose of Cialis provides an improvement in erections in the majority of men with ED. Side effects are typically mild. Although side effects can occur with Cialis 20mg, many improve over time, while others may become less severe following a dose adjustment of your medication.

How long does it take for tadalafil daily to work? ›

Notes for daily tadalafil dosing

Allow 2-4 days for the drug concentration to build-up in your body to an effective dose. 2.5mg or 5mg tadalafil only are suitable for a daily regime – do not take 10mg or 20mg tadalafil on a daily basis.

How many 20 mg tadalafil should I take? ›

Adults—40 milligrams (mg) (two 20 mg tablets) taken once a day. Take both tablets at the same time each day. Do not divide the 40 mg dose. Your doctor may adjust your dose as needed.

Is 20mg Cialis better than 10mg? ›

10mg is usually the starting dose of Cialis on demand. It's normally prescribed if you think you'll want an erections on up to two days in a week. 20mg is the highest dose of Cialis available. This is normally prescribed if you find that the 10mg dose isn't strong enough for you.

At what hour is Cialis most effective? ›

One dose of Cialis lasts longer than a dose of the well-known Viagra (sildenafil). You can take Cialis when you need it, typically 30 minutes before sex. If that doesn't work for you, another option is taking a low-dose pill every day for ongoing erectile support.

How long will I stay hard with Cialis? ›

Official answer. Cialis usually takes about 30 minutes to take effect with sexual stimulation and its effect lasts for up to 36 hours, which is why it is sometimes referred to as a “weekend pill”. Talk with your doctor. You may need to try a different erectile dysfunction medication, such as Viagra, or Levitra.

What is the best pill to stay hard longer? ›

Tadalafil (Cialis)

Tadalafil, the active ingredient in Cialis, is a longer-lasting ED pill. Instead of offering relief from ED for a single night, it can last for 36 hours per dose — a benefit that's earned it the nickname of “weekend” ED pill.

What is the strongest erectile dysfunction medicine? ›

Tadalafil (Cialis)
 • Longest lasting: It is the longest lasting PDE5 drug for ED, typically lasting up to 36 hours, though some reports suggest it can last up to 72 hours.
 • Longer-term use: It is possible to take a low dose of 2.5–5 mg once per day for a longer-term solution.

What is stronger than Cialis? ›

Effectiveness of all PDE5 inhibitors is similar; although reported effectiveness of Viagra, at 84% is slightly higher than that of Cialis at 81%.

Is daily Cialis good for your heart? ›

Viagra and Cialis May Cut Risk of Early Death From Heart Disease by 25 Percent. A large new study shows that men who take erectile dysfunction medication are less likely to experience heart failure, stroke, and heart attack.

Can you take Cialis daily for life? ›

They found no serious adverse effects to long term use of tadalafil over the course of those two years. But most men will likely plan to take Cialis for more than two years — or at least hope to. And that's where things become ambiguous, because there aren't any long-term studies about adverse effects.

How do you make Cialis kick in faster? ›

You can't generally make Cialis work faster

You can't speed it up after you've taken it. If that's not working for you, you could consider taking a lower-dose tablet every day. This might be better if you prefer to be more spontaneous. If so, be sure to take it at the same time every day.

How long can you stay hard with tadalafil? ›

Unlike Viagra, for instance, which can work for a few hours after the medication is taken, Tadalafil can be effective for up to 36 hours from just a single dose, according to the National Library of Medicine.

Does tadalafil increase size? ›

Patients treated daily with tadalafil had 4.1 mm less reduction in stretched penile length (SPL) at the end of 9 months, as compared with placebo-treated men. However, use of a higher dose of the drug on an as-needed basis did not improve penile length compared with placebo.

What is the best way to take tadalafil daily? ›

For treatment of erectile dysfunction (daily use): Adults—2.5 milligrams (mg) once a day, taken at the same time each day, without regard for the timing of sexual activity. Your doctor may adjust your dose as needed. Children—Use is not recommended.

Does Cialis make it hard to climax? ›

Their study concluded that approximately 70 percent of men who used Cialis during sexual activity for 12 weeks were able to ejaculate most of the time and to reach orgasm, compared to 30 percent in the placebo group. Also, these benefits from the drug were seen despite the level of a man's ED severity.

Does Cialis make you rock hard? ›

Instead, it inhibits an enzyme that regulates blood flow to the penis and other parts of the body, allowing blood to fill the chambers of the penis only when you are aroused. Taking Cialis won't give you an erection, but it will make it possible to get one once you are turned on.

Why tadalafil is not working? ›

If tadalafil does not work for you, it may be because: you have not waited long enough after taking it before trying to have sex. you have waited too long after taking it to have sex. the dose is not high enough.

What foods should you avoid when taking tadalafil? ›

Do not eat grapefruit or drink grapefruit juice while you are using this medicine. Grapefruit and grapefruit juice may change the amount of this medicine that is absorbed in the body. Do not take other medicines unless they have been discussed with your doctor.

Does tadalafil increase arousal? ›

Tadalafil improved the erectile function but doesn't improve the libido.

Does Cialis increase arousal? ›

Cialis and other PDE5 inhibitors don't cure ED or increase libido. Physical and psychological arousal is still necessary for the medications to help achieve and sustain an erection.

Is 20 mg of tadalafil too much? ›

The typical maximum dose of Cialis for ED is 20 mg once a day. If a doctor has prescribed Cialis for pulmonary arterial hypertension, you may be advised to take two 20-mg doses a day. But taking that much of the medication should be done only under a doctor's guidance.

Is it better to take Cialis daily or on demand? ›

Because daily-use Cialis is taken at a lower dosage than as-needed CIalis, you may have a reduced risk of experiencing side effects from your medication. Many side effects are less common when Cialis is used daily.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 10/07/2023

Views: 5563

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.