Bouwinsolventieprestatieobligatie, bouwtarieven, prijzen, bouw (2023)

producten en diensten om te kopen - druk op mij

Insolventieprestatieobligatie,

Hieronder vindt u een voorbeeld van een prestatiegarantie die wordt gebruikt om de werkgever, d.w.z. de volgende in de contractuele keten, het recht te geven om een ​​bedrag terug te vorderen dat naar behoren verschuldigd is onder de voorwaarden van de obligatietekst, tot aan het aangegeven percentage van het contract. waarde. Dit percentage bedraagt ​​doorgaans 10% van de contractsom. Een bedrijf zoals een bank of verzekeraar kan als borg optreden, wat deel zal uitmaken van een 'last' op de activa van het bedrijf totdat deze op de juiste wijze is kwijtgescholden en zal resulteren in driemaandelijkse of maandelijkse facturen voor de verstrekking van de obligatie door de bank. of verzekeraar.

De 'On Demand'-obligatie

Een contractant of onderaannemer moet zich bewust zijn van de noodzaak van zorgvuldig onderzoek van de formulering van de Obligatie, aangezien een 'On Demand'-obligatie of een formulering die feitelijk een on-demand-obligatie wordt, wat betekent dat de waarde op elk moment kan worden opgevraagd bij elke inbreuk. Eigenlijk in opdracht van de werkgever. U denkt misschien dat dit geen probleem is omdat het door een derde partij wordt geleverd, maar verzekeraars en banken zijn hier niet nieuw in en zij zullen een 'Schedule of Understanding' verstrekken waarin hun risico's/aansprakelijkheden worden beperkt volgens de bewoordingen van dit document. tweede document. Dit betekent dat de borg bij wanbetaling de kosten zal proberen te verhalen op de in gebreke blijvende partij, wat in het geval van een bank kan betekenen dat de financiering uit het bedrijf wordt gehaald en dat er feitelijk sprake is van insolventie.

Over de bewoordingen van een Obligatie mag alleen overeenstemming worden bereikt op basis van onafhankelijk juridisch advies, dat hier niet wordt aangeboden. De onderstaande obligatieformulering is een voorbeeld van een eenvoudige insolventieobligatie. U mag deze formulering echter niet gebruiken zonder advies in te winnen op basis van uw specifieke omstandigheden.

United Kingdom Performance Bond (dit wordt aangeboden als voorbeeld van de bewoording en mag op geen enkele manier worden gebruikt)


De Garantieobligatie wordt opgemaakt als akte tussen de volgende partijen wier namen en
De statutaire zeteladressen zijn vermeld in de bijlage bij deze obligatie ("de Bijlage"): -

(1) De Aannemer als opdrachtgever
(2) De Garant; als borg; En
(3) De werkgever
Terwijl
(1) Door een contract (het ondertekende contract) dat is aangegaan of zal worden gesloten tussen de werkgever
en waarvan de gegevens van de Opdrachtnemer zijn vastgelegd in de Bijlage waarover de Opdrachtnemer beschikt
met de Werkgever overeengekomen om werken uit te voeren (de Werken) op en onder voorbehoud van de
daarin uiteengezette voorwaarden.
(2) De Garant is op verzoek van de Aannemer met de Werkgever overeengekomen om
de uitvoering van de verplichtingen van de Contractant onder het Ondertekende Contract garanderen
onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van deze Garantieobligatie, met inachtneming van de uiteengezette beperkingen
in clausule 3.
Nu getuigt deze akte als volgt: -
1. De Garant garandeert aan de Werkgever dat in geval van faillissement van de
contractant zoals gedefinieerd in de Bijlage, is de Garant onderworpen aan de bepalingen van
deze Garantiegarantie vergoedt en bevrijdt de door de Werkgever geleden schade
vastgesteld en vastgesteld op grond van en in overeenstemming met het bepaalde bij of door
verwijzing naar het Contract en rekening houdend met alle bedragen die verschuldigd zijn of zullen worden aan de
Aannemer.
2. De op grond van clausule 3 van deze Garantieobligatie te betalen schadevergoeding omvat (zonder
beperking) elke schuld die op grond van het ondertekende contract aan de werkgever moet worden betaald na insolventie (zoals gedefinieerd in de bijlage) van het contract.
3. De maximale totale aansprakelijkheid van de Garant en de Contractant hieronder
De Garantieobligatie zal het bedrag vermeld in de Bijlage (het Obligatiebedrag) niet overschrijden.
maar onder voorbehoud van een dergelijke beperking en artikel 5 zal de aansprakelijkheid van de Garant even uitgebreid zijn
met de aansprakelijkheid van de contractant krachtens het ondertekende contract.
4. De Garant wordt niet ontslagen of ontslagen door enige wijziging van een van de
voorwaarden en bepalingen van het Contract of in de omvang of aard van de Werken
en geen tijdsbesteding door de Werkgever onder of met betrekking tot het Contract of de
Werken zullen op enigerlei wijze deze aansprakelijkheid van de Garant op grond hiervan ontheffen, verminderen of beïnvloeden
Garantieobligatie.
5. Of deze Garantieobligatie al dan niet aan de Garant zal worden terugbetaald
van de Garant onder deze Garantieobligatie zal worden vrijgegeven en kwijtgescholden
absoluut bij het Verstrijken (zoals gedefinieerd in de Bijlage), behalve met betrekking tot eventuele schending van
de Overeenkomst die tot stand is gekomen en ter zake waarvan een schriftelijke claim is opgenomen
bijzonderheden over een dergelijke inbreuk vóór de vervaldatum aan de Garant zijn verstrekt.
6. De Contractant heeft de uitvoering van deze Garantieobligatie aangevraagd door de
De Garant verbindt zich jegens de Garant (zonder beperking van eventuele andere rechten en
rechtsmiddelen van de Werkgever of de Garant tegen de Opdrachtnemer) uit te voeren en
voldoen aan de verplichtingen van zijn kant die zijn vastgelegd in het ondertekende contract.
7. Deze Garantieobligatie en de voordelen ervan worden niet overgedragen zonder voorafgaande kennisgeving
schriftelijke toestemming van de Garant en de Contractant.
8. Het is niet de bedoeling van de partijen bij deze Garantieobligatie dat een van de voorwaarden ervan hetzelfde zal zijn
afdwingbaar, op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 of anderszins,
door een persoon die er geen partij bij is.
9. Deze Garantieobligatie wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten
van Engeland en Wales en alleen de rechtbanken van Engeland en Wales zijn bevoegd
hieronder.

Het Schema (dit wordt aangeboden als voorbeeld van de bewoording en mag op geen enkele manier worden gebruikt)

De Opdrachtnemer, gevestigd op het adres van de Opdrachtnemer
De Garant wiens maatschappelijke zetel gevestigd is op
De werkgever wiens maatschappelijke zetel gevestigd is op
Het contract Een contract [gedateerd op de dag van 200]
[aan te gaan] tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer
in de vorm bekend als [ ] voor de constructie van werken
bestaande uit [ ] voor de oorspronkelijke som van [ ]
pond sterling (£[ ])
Het obligatiebedrag De som van £[ ] pond sterling (£[ ])
[Invoeging en bepalingen voor verlaging van het Obligatiebedrag]
Insolventie: (a) er wordt een akkoord of regeling getroffen met alle of een deel van
zijn schuldeisers;
(b) een vrijwillige regeling voor een akkoord in
voldoening van zijn schulden of regeling van
zijn zaken zijn goedgekeurd op grond van deel 1 van de insolventie
Wet 1986;
(c) zijn faillissement of dwangbevel wordt uitgesproken
liquidatie;
(d) er wordt besloten tot zijn vrijwillige liquidatie
(anders dan ten behoeve van wederopbouw of
samensmelting);
(e) er wordt een bevel tot bewind gegeven op grond van de bepalingen
van deel II van de Insolvency Act 1986;
f) er wordt een curator of administratief curator aangesteld
zijn onderneming of bezittingen geheel of gedeeltelijk;
(g) het bezit wordt genomen door of namens de houders van
eventuele obligaties die zijn gedekt door een vlottende last van enige
eigendommen die deel uitmaken van of onderworpen zijn aan een vlottende heffing;
of
(h) hij treft een regeling ten behoeve van hemzelf
schuldeisers of onderneemt of ondergaat soortgelijke actie
gevolg van schulden.
Vervaldatum De Garant wordt ontheven en ontheven van zijn verplichtingen
verplichtingen onder de bovenstaande Garantieobligatie vanaf de datum van
afgifte van het certificaat van praktische voltooiing, dat zal zijn
doorslaggevend voor de doeleinden van deze Garantieobligatie

Ten blijke waarvan Opdrachtnemer en Garant dit hebben uitgevoerd en opgeleverd
Garantieobligatie als akte op deze dag van 200
Opgemaakt en afgeleverd als akte door (dit wordt aangeboden als voorbeeld van de bewoording en mag op geen enkele manier worden gebruikt)

AANNEMER

REGISSEUR ________________________________

REGISSEUR ________________________________

Opgemaakt en afgegeven in akte door [Bank of Verzekeringsmaatschappij]

BORG

REGISSEUR ________________________________

DIRECTEUR/SCRETARIS ________________________________

voor actuele prijzen koopt u onze Live-up-date service

waar dagelijks meer dan 8.000 eenheidsprijzen worden bijgewerkt

http://www.constructionrates.co.uk/

[Als u problemen ondervindt bij het downloaden van deze e-mail, zorg er dan voor dat u online bent en die uwbeveiligingsinstellingen zijn niet te hoog,

[zie menubalk] Selecteer Extra, Optie, Beveiliging en merkZorg ervoor dat u bent ingesteld op de internetzone. ]

Bouwinsolventieprestatieobligatie, bouwtarieven, prijzen, bouw (1)¼

Handelszoeker ©Bouwinsolventieprestatieobligatie, bouwtarieven, prijzen, bouw (2)¼

Helpen Jij naarvindenhandelsaannemerssnel- Een andere dienst van www. bouw tarieven. mede. VK

|prijzen|tarieven|toeleveringsketengids|specificatie|producten|

De bouw is onze wereld

De bouw is jouw wereld

Breng uw boodschap over in onze wereld

¼

Bekijk hieronder onze andere producten
Bouwinsolventieprestatieobligatie, bouwtarieven, prijzen, bouw (3)
Bouwinsolventieprestatieobligatie, bouwtarieven, prijzen, bouw (4)

kopenonze excellerenSoftwarepakket voor het genereren van tarieven en specificatiesvoor de zeer kleine prijs van £ 15,00

http://www.constructionrates.co.uk/construction_rates_generate_specification_and_prices.htm

Bouwinsolventieprestatieobligatie, bouwtarieven, prijzen, bouw (5)

kopenons Databank van onderaannemers in de specialistische handelvoor de zeer kleine prijs van£ 15,00

http://www.constructionrates.co.uk/construction_rates_specification_specialists.htm

Bouwinsolventieprestatieobligatie, bouwtarieven, prijzen, bouw (6)

Bewerkbaar dagwerk druk opdeze knop omkopen onze volledig bewerkbaardagwerk bladsjabloon, dit is hetzelfde als het gratis dagwerkblad maar het kan wel alles bewerkeninclusief de per e-mail geleverde formule, £ 5,00

http://www.constructionrates.co.uk/RICS_Prime_Cost_of_Daywork_UK_Construction_Industry_6th_April_2011.htm

Bouwinsolventieprestatieobligatie, bouwtarieven, prijzen, bouw (7)

Bewerkbare recordset druk opdeze knop omkopen onze volledig bewerkbaarKwaliteitsborging, RFI, COI En dagwerk bladsjablonen, upgrade naar de nieuwe versie die een geautomatiseerdQA, RFI, COI en Daywork Sheet dat zijn het allemaal verbondennaarversnellenEnverbeterenhet bijhouden van uw sitegegevens£ 15,00

http://www.constructionrates.co.uk/RICS_Prime_Cost_of_Daywork_UK_Construction_Industry_6th_April_2011.htm

Bouwinsolventieprestatieobligatie, bouwtarieven, prijzen, bouw (8)
Bouwinsolventieprestatieobligatie, bouwtarieven, prijzen, bouw (9)

Excel automatische start druk opdeze knop omkopen onze volledig bewerkbaarGeautomatiseerd opstijgblad sjabloon,Klik eenvoudig om de dimmen in te voegen. Een geautomatiseerde manier om snel gegevens in een elektronisch apparaat in te voeren opstijgen voor schattingen, variaties, definitieve rekeningenof iets dergelijks£ 15,00

http://www.constructionrates.co.uk/Rate_Gen/Construction_Estimating_Software_Solutions_UK.html

Bouwinsolventieprestatieobligatie, bouwtarieven, prijzen, bouw (10) Excel geautomatiseerd opstijgen en factureren druk opdeze knop omkopen onze volledig bewerkbaarGeautomatiseerd opstijgen en facturatieblad sjabloon,Klik eenvoudig om de dimmen in te voegenen vervolgens over te zetten naar facturering. Een geautomatiseerde manier om snel gegevens in een elektronisch apparaat in te voerenopstijgen voor schattingen, variaties, definitieve rekeningenen omvat de samenvatting en facturering of iets dergelijks £ 25,00

http://www.constructionrates.co.uk/Rate_Gen/Construction_Estimating_Software_Solutions_UK.html

Bouwinsolventieprestatieobligatie, bouwtarieven, prijzen, bouw (11)

Programma & Kosten druk opdeze knop omkopen onze bewerkbare enGeautomatiseerde visuele programmering software,Van schatting tot doelstellingen, van taxaties tot definitieve rekeningvisueel anticiperen, monitoren en rapporteren in real-time voortgang. Een geautomatiseerde manier om snel gegevens in een elektronisch apparaat in te voeren Programma voor schattingen, taxaties, variaties, definitieve rekeningenzie de impact van vertragingen en verlengingen van tijd of iets dergelijks, het wordt per e-mail afgeleverd, wat geen kosten met zich meebrengt, maar puurwaarde...£ 59,99

http://www.constructionrates.co.uk/Rate_Gen/Construction_programme_software_Cost_Estimating_Solutions_UK.html

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated: 09/09/2023

Views: 6003

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.